dikey işgücü akışkanlığı

dikey işgücü akışkanlığı

bk. dikey emek akışkanlığı


dikey işgücü akışkanlığı için benzer kelimeler


dikey işgücü akışkanlığı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', 'e', 'y', ' ', 'i', 'ş', 'g', 'ü', 'c', 'ü', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'k', 'a', 'n', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dikey işgücü akışkanlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılnakşıka ücügşi yekid diziliminde gösterilir.