faktör fiyatı

faktör fiyatı İng. factor price

1. Bir birim üretim faktörüne yapılan ödeme. 2. bk. üretici fiyatı


faktör fiyatı için benzer kelimeler


faktör fiyatı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
faktör fiyatı kelimesinin tersten yazılışı ıtayif rötkaf diziliminde gösterilir.