fasya yangısı

fasya yangısı İng. fasciitis

Deri altı dokularıyla kasları örten ak zarların yangısı.


fasya yangısı için benzer kelimeler


fasya yangısı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 's', 'y', 'a', ' ', 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
fasya yangısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgnay aysaf diziliminde gösterilir.