felen

felen

Merdiven.


felen

Falan


felen

Filan


felen için benzer kelimeler


felen, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'l', 'e', 'n', şeklindedir.
felen kelimesinin tersten yazılışı nelef diziliminde gösterilir.