alan felen

alan felen

Açık, esli i, dökülmeye yüz tutmuş: Evin üstü alan felen oldu.


alan felen için benzer kelimeler


alan felen, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'n', ' ', 'f', 'e', 'l', 'e', 'n', şeklindedir.
alan felen kelimesinin tersten yazılışı nelef nala diziliminde gösterilir.