ferman gemisi

ferman gemisi

Çanakkale Boğazın'dan geçen gemilerde geçme izni bulunup bulunmadığını yoklamakla görevli gemi.


ferman gemisi için benzer kelimeler


ferman gemisi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'r', 'm', 'a', 'n', ' ', 'g', 'e', 'm', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
ferman gemisi kelimesinin tersten yazılışı isimeg namref diziliminde gösterilir.