pençeli ferman

pençeli ferman

Tuğralı (turalı) ferman.


pençeli ferman için benzer kelimeler


pençeli ferman, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'n', 'ç', 'e', 'l', 'i', ' ', 'f', 'e', 'r', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
pençeli ferman kelimesinin tersten yazılışı namref ileçnep diziliminde gösterilir.