fırsat kollamak (veya gözlemek)

fırsat kollamak (veya gözlemek)

yapmak istediği iş için uygun bir zaman veya bir durum beklemek: “Sonra fırsat kollamasını biliyordu ve tekme yapıştıracak, çelme takacak zamanı içgüdülerin şaşmazlığıyla seçiyordu.” -T. Buğra.


fırsat kollamak (veya gözlemek) için benzer kelimeler


fırsat kollamak (veya gözlemek), 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 'r', 's', 'a', 't', ' ', 'k', 'o', 'l', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
fırsat kollamak (veya gözlemek) kelimesinin tersten yazılışı )kemelzög ayev( kamallok tasrıf diziliminde gösterilir.