fırsat düşmek (veya çıkmak)

fırsat düşmek (veya çıkmak)

bir imkâna kavuşmak: “Evet mademki fırsat düşmüştü. Cesaretini göstermek lazımdı.” -Ö. Seyfettin.


fırsat düşmek (veya çıkmak) için benzer kelimeler


fırsat düşmek (veya çıkmak), 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 'r', 's', 'a', 't', ' ', 'd', 'ü', 'ş', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
fırsat düşmek (veya çıkmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamkıç ayev( kemşüd tasrıf diziliminde gösterilir.