fırsat beklemek (veya aramak)

fırsat beklemek (veya aramak)

en uygun şartı, durumu veya zamanı kollamak.


fırsat beklemek (veya aramak) için benzer kelimeler


fırsat beklemek (veya aramak), 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 'r', 's', 'a', 't', ' ', 'b', 'e', 'k', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'a', 'r', 'a', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
fırsat beklemek (veya aramak) kelimesinin tersten yazılışı )kamara ayev( kemelkeb tasrıf diziliminde gösterilir.