fıstık üvezi

fıstık üvezi

bk. şıralı zenk.


fıstık üvezi için benzer kelimeler


fıstık üvezi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 't', 'ı', 'k', ' ', 'ü', 'v', 'e', 'z', 'i', şeklindedir.
fıstık üvezi kelimesinin tersten yazılışı izevü kıtsıf diziliminde gösterilir.