fıstık gibi

fıstık gibi

tkz. 1) dolgun, besili ve canlı; 2) mec. çok güzel; 3) argo alımlı, çekici (kadın).


fıstık gibi için benzer kelimeler


fıstık gibi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 't', 'ı', 'k', ' ', 'g', 'i', 'b', 'i', şeklindedir.
fıstık gibi kelimesinin tersten yazılışı ibig kıtsıf diziliminde gösterilir.