fıstık rengi

fıstık rengi

a. 1. Sarıya çalan açık yeşil renk. 2. sf. Bu renkte olan.


fıstık rengi için benzer kelimeler


fıstık rengi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 't', 'ı', 'k', ' ', 'r', 'e', 'n', 'g', 'i', şeklindedir.
fıstık rengi kelimesinin tersten yazılışı igner kıtsıf diziliminde gösterilir.