floresans spektrumu

floresans spektrumu İng. fluorescence spectrum

Uyarma dalga boyu sabit tutulurken, floresans şiddetinin dalga boyunun fonksiyonu olarak grafiği.


floresans spektrumu için benzer kelimeler


floresans spektrumu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'l', 'o', 'r', 'e', 's', 'a', 'n', 's', ' ', 's', 'p', 'e', 'k', 't', 'r', 'u', 'm', 'u', şeklindedir.
floresans spektrumu kelimesinin tersten yazılışı umurtkeps snaserolf diziliminde gösterilir.