absorbsiyon spektrumu

absorbsiyon spektrumu İng. absorption spectrum

Birçok organik madde tarafından gösterilen farklı dalga boylarındaki ışığın emilme modeli.


absorbsiyon spektrumu İng. absorption spectrum

Birçok organik madde tarafından gösterilen farklı dalga boylarındaki ışığın emilme modeli olup genellikle her bir madde için karakteristik bir eğri veren dalga boyu emme grafiği.


absorbsiyon spektrumu için benzer kelimeler


absorbsiyon spektrumu, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 's', 'o', 'r', 'b', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', ' ', 's', 'p', 'e', 'k', 't', 'r', 'u', 'm', 'u', şeklindedir.
absorbsiyon spektrumu kelimesinin tersten yazılışı umurtkeps noyisbrosba diziliminde gösterilir.