absorpsiyon spektrumu

absorpsiyon spektrumu İng. absorption spectrum

Birçok organik madde tarafından gösterilen farklı dalga boylarındaki ışığın emilme modeli olup genellikle her bir madde için karakteristik bir eğri veren dalga boyu emme grafiği ile gösterilebilir.


absorpsiyon spektrumu

bk. soğurma spektrumu.


absorpsiyon spektrumu için benzer kelimeler


absorpsiyon spektrumu, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 's', 'o', 'r', 'p', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', ' ', 's', 'p', 'e', 'k', 't', 'r', 'u', 'm', 'u', şeklindedir.
absorpsiyon spektrumu kelimesinin tersten yazılışı umurtkeps noyisprosba diziliminde gösterilir.