çizgi spektrumu

çizgi spektrumu İng. line spectrum

Uyarılmış bir atomun yaydığı çeşitli dalga boylarını içeren ve sürekli olmayan spektrum.


çizgi spektrumu için benzer kelimeler


çizgi spektrumu, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'z', 'g', 'i', ' ', 's', 'p', 'e', 'k', 't', 'r', 'u', 'm', 'u', şeklindedir.
çizgi spektrumu kelimesinin tersten yazılışı umurtkeps igziç diziliminde gösterilir.