girişim spektrumu

girişim spektrumu İng. interference spectrum

Çok ince bir filimdeki gibi, ışığın girişiminden sonuçlanan bir spektrum.


girişim spektrumu için benzer kelimeler


girişim spektrumu, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', ' ', 's', 'p', 'e', 'k', 't', 'r', 'u', 'm', 'u', şeklindedir.
girişim spektrumu kelimesinin tersten yazılışı umurtkeps mişirig diziliminde gösterilir.