absorbsiyon bozukluğu sendromu

absorbsiyon bozukluğu sendromu İng. malabsorption syndrome

Emilim bozukluğu sendromu.


absorbsiyon bozukluğu sendromu için benzer kelimeler


absorbsiyon bozukluğu sendromu, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 's', 'o', 'r', 'b', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', ' ', 'b', 'o', 'z', 'u', 'k', 'l', 'u', 'ğ', 'u', ' ', 's', 'e', 'n', 'd', 'r', 'o', 'm', 'u', şeklindedir.
absorbsiyon bozukluğu sendromu kelimesinin tersten yazılışı umordnes uğulkuzob noyisbrosba diziliminde gösterilir.