emilim bozukluğu sendromu

emilim bozukluğu sendromu İng. malabsorption syndrome

İnce bağırsaklardaki emilme bozuklukları, malabsorbsiyon sendromu, absorbsiyon bozukluğu sendromu, absorbsiyon bozukluğu, malabsorbsiyon. Genellikle kedilerde rastlanır.


emilim bozukluğu sendromu için benzer kelimeler


emilim bozukluğu sendromu, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'm', 'i', 'l', 'i', 'm', ' ', 'b', 'o', 'z', 'u', 'k', 'l', 'u', 'ğ', 'u', ' ', 's', 'e', 'n', 'd', 'r', 'o', 'm', 'u', şeklindedir.
emilim bozukluğu sendromu kelimesinin tersten yazılışı umordnes uğulkuzob milime diziliminde gösterilir.