fonksiyonun (N)-özelliği

fonksiyonun (N)-özelliği İng. (N) property of functions

N.N. Luzin'in tanımına göre, ölçümü sıfır olan her E kümesinin f(E) görüntüsü de sıfır ölçümlü küme olduğunda, f(x) fonksiyonu (N)-özelliğine sahiptir denir. Mutlak sürekli fonksiyonlar (N)-özelliğini sağlar.


fonksiyonun (N)-özelliği için benzer kelimeler


fonksiyonun (N)-özelliği, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', 'u', 'n', ' ', '(', 'N', ')', '-', 'ö', 'z', 'e', 'l', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
fonksiyonun (N)-özelliği kelimesinin tersten yazılışı iğillezö-)N( nunoyisknof diziliminde gösterilir.