analitik fonksiyonun a-noktası

analitik fonksiyonun a-noktası İng. a-point of an analytic function

Karmaşık z değişkenli f (z) analitik fonksiyonu için f (z)-a analitik fonksiyonunun sıfır noktası.


analitik fonksiyonun a-noktası için benzer kelimeler


analitik fonksiyonun a-noktası, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', ' ', 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', 'u', 'n', ' ', 'a', '-', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
analitik fonksiyonun a-noktası kelimesinin tersten yazılışı ısatkon-a nunoyisknof kitilana diziliminde gösterilir.