analitik

analitik Fr. analytique

sf. Çözümlemeli.


analitik İng. analytic

(Yun. analytike tekhne = çözmeye yarayan sanat) 1. Aristoteles'te biçimsel mantıkla eşanlamlıdır. Birinci Analitikler ve İkinci Analitikler, Organon adlı mantık kitabının üçüncü bölümünü kurarlar, bunlarda Aristoteles, bilimsel yöntemin öğeleri olan çıkarımları ve tanıtlama yollarını inceler. 2-Kant için analitik, anlığın biçimlerini incelemedir; Transendental Analitik anlığın -> öncel (apriori) biçimlerinin bilimidir.


analitik İng. analytic

Analiz yöntemi kullananı, analiz ile ilgili.


analitik için benzer kelimeler


analitik, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', şeklindedir.
analitik kelimesinin tersten yazılışı kitilana diziliminde gösterilir.