analitik geometri

analitik geometri İng. analytical geometry

Geometride temel nesneler olan noktaları, doğruları, düzlemleri, ikinci basamaktan eğrileri ve yüzeyleri koordinatlama yöntemine dayanarak cebirsel işlemlerle inceleyen geometri dalı.


analitik geometri için benzer kelimeler


analitik geometri, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', ' ', 'g', 'e', 'o', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', şeklindedir.
analitik geometri kelimesinin tersten yazılışı irtemoeg kitilana diziliminde gösterilir.