foramen mandibula

foramen mandibula İng. foramen mandibulae

anat. Ramus mandibulae'nin iç yüzünde bulunan canalis mandibularis'in girişini oluşturan delik.


foramen mandibula için benzer kelimeler


foramen mandibula, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'o', 'r', 'a', 'm', 'e', 'n', ' ', 'm', 'a', 'n', 'd', 'i', 'b', 'u', 'l', 'a', şeklindedir.
foramen mandibula kelimesinin tersten yazılışı alubidnam nemarof diziliminde gösterilir.