korpus mandibula

korpus mandibula İng. corpus mandibulae

anat. Alt çene kemiği gövdesi. Alt çene kemiğinin kesici ve öğütücü dişlerin alveollerini taşıyan, horizontal olarak bulunan parçası.


korpus mandibula için benzer kelimeler


korpus mandibula, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'r', 'p', 'u', 's', ' ', 'm', 'a', 'n', 'd', 'i', 'b', 'u', 'l', 'a', şeklindedir.
korpus mandibula kelimesinin tersten yazılışı alubidnam suprok diziliminde gösterilir.