foramen vena kava

foramen vena kava İng. foramen venae cavae

anat. Diyafram üzerinde bulunan ve v. cava caudalis'in geçmesine yarayan delik.


foramen vena kava için benzer kelimeler


foramen vena kava, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'o', 'r', 'a', 'm', 'e', 'n', ' ', 'v', 'e', 'n', 'a', ' ', 'k', 'a', 'v', 'a', şeklindedir.
foramen vena kava kelimesinin tersten yazılışı avak anev nemarof diziliminde gösterilir.