plika vena kava

plika vena kava Dgr. anat. plica venae cavae

anat. Göğüs zarının sağ boşluğunda yaptığı ve içinden alt ana toplardamarların geçtiği dürüm.


plika vena kava için benzer kelimeler


plika vena kava, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'l', 'i', 'k', 'a', ' ', 'v', 'e', 'n', 'a', ' ', 'k', 'a', 'v', 'a', şeklindedir.
plika vena kava kelimesinin tersten yazılışı avak anev akilp diziliminde gösterilir.