Gartner kanalı

Gartner kanalı İng. Gartner’s ducts

Vajina tabanında bulunan, embriyonik böbreğin akıtıcı kanallarının kalıntısı.


Gartner kanalı için benzer kelimeler


Gartner kanalı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, G harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'G', 'a', 'r', 't', 'n', 'e', 'r', ' ', 'k', 'a', 'n', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
Gartner kanalı kelimesinin tersten yazılışı ılanak rentraG diziliminde gösterilir.