atmık kanalı

atmık kanalı Osm. kanal-ı nâkilet-ül-meneviye

(biyoloji)


atmık kanalı için benzer kelimeler


atmık kanalı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'm', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'a', 'n', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
atmık kanalı kelimesinin tersten yazılışı ılanak kımta diziliminde gösterilir.