atmık kın kesi

atmık kın kesi Fr. Vésiculotomie

atmık kın kesi için benzer kelimeler


atmık kın kesi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'm', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'n', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
atmık kın kesi kelimesinin tersten yazılışı isek nık kımta diziliminde gösterilir.