geçerli

geçerli

sf. 1. huk. Yürürlükte olan, uygulanan, meri, muteber. 2. mec. Beğenilen, tutulan: “Söylediklerim kuşkusuz genel anlamda geçerli.” -A. Ağaoğlu.


geçerli İng. valid
geçerli İng. current
geçerli İng. valid

Temel alınan ölçütle bağlılaşma oranı yüksek olduğu için ölçmesi gereken özelliği ya da özellikleri gerçekten ölçebilme durumunda olan (test).


Geçerli

Kilis ili, Elbeyli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Geçerli

Van ili, Kırkgeçit bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


geçerli için benzer kelimeler


geçerli, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'e', 'r', 'l', 'i', şeklindedir.
geçerli kelimesinin tersten yazılışı ilreçeg diziliminde gösterilir.