geçersiz kılıcı küme

geçersiz kılıcı küme İng. invalidating set

geçersiz kılıcı küme için benzer kelimeler


geçersiz kılıcı küme, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'e', 'r', 's', 'i', 'z', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
geçersiz kılıcı küme kelimesinin tersten yazılışı emük ıcılık zisreçeg diziliminde gösterilir.