geçersiz

geçersiz

sf. Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz: Bu yasa geçersizdir.


geçersiz İng. illegal
geçersiz İng. invalid

geçersiz için benzer kelimeler


geçersiz, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'e', 'r', 's', 'i', 'z', şeklindedir.
geçersiz kelimesinin tersten yazılışı zisreçeg diziliminde gösterilir.