geçici görev yolluğu

geçici görev yolluğu İng. temporary travelling expenses

1. Bağlı bulundukları kurumlara ilişkin bir görevin yapılması amacıyla geçici olarak yurt içinde ya da dışında başka bir yere gönderilenlere yol ve zorunlu giderleri için verilen para. 2. Yeni ve eski görevlerine ilişkin bir sorundan ötürü kurumlarınca açılan bir dava nedeniyle sanık ya da davalı olarak başka bir yere gönderilenlerden olumlu bir sonuç sağlayanlara yol ve zorunlu giderleri için verilen para. 3. Görev yerlerinin bulunduğu yer dışındaki bir göreve vekil olarak gönderilenlere yol ve zorunlu giderleri için verilen para. 4. Edimli olarak oturdukları yerlerden başka yerlere açıktan vekil olarak gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için) yol ve zorunlu giderleri ve gündelikleri karşılığı verilen para.


geçici görev yolluğu için benzer kelimeler


geçici görev yolluğu, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'i', 'c', 'i', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'e', 'v', ' ', 'y', 'o', 'l', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
geçici görev yolluğu kelimesinin tersten yazılışı uğulloy verög iciçeg diziliminde gösterilir.