geçiş tuşu

geçiş tuşu İng. hot key

geçiş tuşu için benzer kelimeler


geçiş tuşu, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'i', 'ş', ' ', 't', 'u', 'ş', 'u', şeklindedir.
geçiş tuşu kelimesinin tersten yazılışı uşut şiçeg diziliminde gösterilir.