geri tuşu

geri tuşu İng. backspace key

geri tuşu için benzer kelimeler


geri tuşu, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', ' ', 't', 'u', 'ş', 'u', şeklindedir.
geri tuşu kelimesinin tersten yazılışı uşut ireg diziliminde gösterilir.