gedik açan işlemler

gedik açan işlemler

bk. çizgi üstü işlemler


gedik açan işlemler için benzer kelimeler


gedik açan işlemler, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'd', 'i', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'a', 'n', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
gedik açan işlemler kelimesinin tersten yazılışı relmelşi naça kideg diziliminde gösterilir.