deflasyonist gedik

deflasyonist gedik İng. deflationary gap

Basit Keynesyen gelir harcama modelinde gayrisafî yurtiçi hasılanın tam işlendirme gelir düzeyinin altında (eksik işlendirme) dengeye ulaşması.


deflasyonist gedik için benzer kelimeler


deflasyonist gedik, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'f', 'l', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', 'i', 's', 't', ' ', 'g', 'e', 'd', 'i', 'k', şeklindedir.
deflasyonist gedik kelimesinin tersten yazılışı kideg tsinoysalfed diziliminde gösterilir.