gelif

gelif

Tuğla, kerpiç, kiremit kalıbı.


gelif

Tarla, bağ ve bahçelerde yapılan basit bekçi kulübesi.


gelif

Gelmiş


gelif

bk. kelif (I)


gelif, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'l', 'i', 'f', şeklindedir.
gelif kelimesinin tersten yazılışı fileg diziliminde gösterilir.