gelişigüzel kopolimer

gelişigüzel kopolimer

bk. kopolimer


gelişigüzel kopolimer için benzer kelimeler


gelişigüzel kopolimer, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'l', 'i', 'ş', 'i', 'g', 'ü', 'z', 'e', 'l', ' ', 'k', 'o', 'p', 'o', 'l', 'i', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
gelişigüzel kopolimer kelimesinin tersten yazılışı remilopok lezügişileg diziliminde gösterilir.