gelişmiş sıkıştırma

gelişmiş sıkıştırma İng. advanced compression

gelişmiş sıkıştırma için benzer kelimeler


gelişmiş sıkıştırma, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'l', 'i', 'ş', 'm', 'i', 'ş', ' ', 's', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
gelişmiş sıkıştırma kelimesinin tersten yazılışı amrıtşıkıs şimşileg diziliminde gösterilir.