gelişüyhlü

gelişüyhlü

Görkemli.


gelişüyhlü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'l', 'i', 'ş', 'ü', 'y', 'h', 'l', 'ü', şeklindedir.
gelişüyhlü kelimesinin tersten yazılışı ülhyüşileg diziliminde gösterilir.