gemi adamı kimlik belgesi

gemi adamı kimlik belgesi İng. crew identification card

İşverence her gemi adamına verilen, biçim ve kapsamı tüzükle belirtilen belge.


gemi adamı kimlik belgesi için benzer kelimeler


gemi adamı kimlik belgesi, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'm', 'i', ' ', 'a', 'd', 'a', 'm', 'ı', ' ', 'k', 'i', 'm', 'l', 'i', 'k', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
gemi adamı kimlik belgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleb kilmik ımada imeg diziliminde gösterilir.