işçi çalışma ve kimlik belgesi

işçi çalışma ve kimlik belgesi İng. labour paper

İşverence her işçiye verilen, biçimi ve kapsamı tüzükle saptanan belge.


işçi çalışma ve kimlik belgesi için benzer kelimeler


işçi çalışma ve kimlik belgesi, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'ç', 'i', ' ', 'ç', 'a', 'l', 'ı', 'ş', 'm', 'a', ' ', 'v', 'e', ' ', 'k', 'i', 'm', 'l', 'i', 'k', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
işçi çalışma ve kimlik belgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleb kilmik ev amşılaç içşi diziliminde gösterilir.