işçi belgesi

işçi belgesi İng. workercard

İşçinin kimlik bilgilerini ve yaptığı işin türünü gösteren belge.


işçi belgesi İng. worker card

İşçinin ad ve soyadını, kimliğini ve yaptığı işin türünü gösteren belge.


işçi belgesi için benzer kelimeler


işçi belgesi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'ç', 'i', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
işçi belgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleb içşi diziliminde gösterilir.