germe haddesi

germe haddesi İng. tension roll

Haddeleme işleminde, haddelenen parça üzerine gelerek bozunumu sağlayan hadde.


germe haddesi için benzer kelimeler


germe haddesi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'm', 'e', ' ', 'h', 'a', 'd', 'd', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
germe haddesi kelimesinin tersten yazılışı iseddah emreg diziliminde gösterilir.