giydirilmiş ücret

giydirilmiş ücret

Brüt kök ücret ve işçiye yapılan ikramiye, prim, yakacak, çeşitli sosyal yardımlar gibi nakdi ve aynî diğer tüm ödemelerin (fazla çalışma ücretleri dahil) toplamı olan ücret.


giydirilmiş ücret için benzer kelimeler


giydirilmiş ücret, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'y', 'd', 'i', 'r', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'ü', 'c', 'r', 'e', 't', şeklindedir.
giydirilmiş ücret kelimesinin tersten yazılışı tercü şimliridyig diziliminde gösterilir.