giydirme

giydirme

a. Giydirmek işi.


giydirme İng. cladding

Dökme, haddeleme ya da basınçlı kaynaklama yoluyla yapılan ve kütlesi, tüm kütlenin % 3'ünü geçen bir örtü kazandırmak için yapılan örtme işlemi, yayınımlı tutturma diye de bilinir.


giydirme İng. cladding

metalbilim: Dökme, haddeleme ya da basınçlı kaynaklama yoluyla kütlesi, tüm kütleninin % 3'ünü geçen, bir örtü kazandırmak için yapılan kaplama işlemi.


giydirme için benzer kelimeler


giydirme, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'y', 'd', 'i', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
giydirme kelimesinin tersten yazılışı emridyig diziliminde gösterilir.