giyik

giyik

Yünden dokunan aba.


giyik

Yorgan iğnesi.


giyik

Geyik.


giyik için benzer kelimeler


giyik, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'y', 'i', 'k', şeklindedir.
giyik kelimesinin tersten yazılışı kiyig diziliminde gösterilir.